OEK:n TEEMA: YHTEISÖLLISYYS

Hyvä OEK:n jäsen,

Johtokunta on päättänyt nimetä yhteisöllisyyden kerhon teemaksi. Yhteisöllisyys valittiin teemaksi, koska olemme havainneet kyseisen aiheen olevan ns. katoava luonnonvara niin kerhossamme kuin meitä ympäröivässä yhteiskunnassakin. Teeman tarkoituksena on kohottaa kerhohenki ja yhteisöllisyys niille kuuluvalle tasolle. Tässä jokaisella yksilöllä on tärkeä roolinsa erilaisia valintoja tehdessään. Voisinko juuri minä tehdä jotakin paremman yhteisöllisyyden ja kerhohengen eteen?

Keinoina tulemme tässä käyttämään esimerkiksi jäsenten toiveiden tehostetumpaa esiin kaivamista ja huomioimista muunmuassa koulutuksen, yhteisten varustehankintojen, yhteistapahtumien ja tarkkailun suhteen.

Jäsenetuuksien ja jäsenvelvollisuuksien tasapuolinen jakautuminen jäsenistön kesken lukeutuu myöskin teeman johtoajatuksiin.

Terveisin

Johtokunta